Prijzen

Transparantie, ook in ons prijsbeleid

Onze online tool staat in de cloud en wij rekenen alleen de actieve projecten aan. Dit betekent dat projecten in voorbereiding en in voorlopige oplevering je niets meer kosten. Daarnaast is gebruik voor de bouwheer altijd gratis!

Bereken zelf de kostprijs:

Meer projecten tegelijk actief = lagere kosten

Aantal lopende projecten: 15

Gemiddelde projectprijs: € 24 / maand

Totale prijs: € 360 /maand

Aantal projectenPrijs per project/maand
Eerste 25 projecten€ 24
Projecten 26 tot 75€ 20
Projecten 76 tot 150€ 16
Projecten na het 150e€ 12

Prijzen volgens verkoopsvoorwaarden en exclusief BTW.

Onafhankelijk van hoeveel actieve projecten krijg je:

  • Projectbeheer
  • Documentbeheer
  • Efficiente communicatie
  • Foto’s in de cloud
  • Tevreden klanten
  • Overal beschikbaar

Info aanvragen?

Wilt u meer weten over BuildEye? U wilt weten wat we voor u bedrijf kunnen beteken? Vraag dan nu een demo aan.

Enkele rekenvoorbeelden

  1. U heeft 12 projecten: de projecten kosten u 24 euro/maand/project. De gemiddelde kostprijs per project is € 24 eBTW.
  2. U heeft 63 projecten deze maand actief. De eerste 25 projecten rekenen we aan 24 euro per project, de 38 (63-25=38) rekenen we aan 20 euro. De gemiddelde kost per project zakt naar € 21,59 eBTW / maand.
  3. U heeft 107 projecten deze maand actief. De eerste 25 aan 24 euro, de 50 volgende aan 20 euro en de 32 (107-50-25=32) aan 16 euro. De gemiddelde kost per project zakt verder naar € 19,74 eBTW / maand.
  4. U heeft 287 projecten deze maand actief. De eerste 25 aan 24 euro, de 50 volgende aan 20 euro, de volgende 75 aan 16 euro. De laatste 137 (287-75-50-25=137) aan 12 euro. De gemiddelde projectprijs zakt verder naar € 15.48 eBTW / maand.

Hoe berekenen we het aantal actieve projecten per maand?

We nemen elke dag van de maand (7 dagen per week) het maximum aantal actieve projecten en nemen het gemiddelde over het aantal dagen in de maand.

Welke fases kent BuildEye en betaal ik er dan voor?

Er zijn 5 fases; planning, actief, vooroplevering, definitieve oplevering, archief. U betaalt alleen in de actief fase.

Planning: U kan een project klaarzetten in deze fase. U kan daar taken creëren, contactpersonen uitnodigen, de planning opbouwen. Dit is zeker nuttig wanneer een project nog niet is toegewezen of nog niet gestart is. Er kan echter nog niet gecommuniceerd worden en ook geen bestanden opgeladen. U betaalt hiervoor niets.

Actief: U kan nu alles, plannen, communiceren, delen en veranderen. U betaalt nu een maandelijkse prijs per geactiveerd project.

Voorlopige oplevering: U kan niets meer veranderen in de planning noch delen in de taken van de Actief fase. U kan alleen nog consulteren. Er wordt automatisch een nieuwe taak opgestart met als vaste titel “nazorg” waarin u nog kan delen en communiceren en waarin alle contactpersonen deel aan nemen. U betaalt niets meer.

Definitieve oplevering: Alle taken worden afgesloten en zijn alleen nog consulteerbaar door de beheerder van het project. Er wordt een afsluitdocument gemaakt (pdf en csv) en alle opgeladen bestanden kunnen worden opgeslagen in een zip-file.

Archief: Het project wordt verwijderd uit het systeem en veilig opgeslagen in ons data-center. Het is alleen nog oproepbaar na een specifieke aanvraag en tegen een geringe vergoeding. Een project dat eenmaal in ‘Archief’ is gezet kan niet meer worden bewerkt.

Wat zijn de betaalmogelijkheden voor BuildEye?

Betaling aan BuildEye gaan per maand, voor enkel de actieve projecten. Elke maand krijgt u een factuur via email met de vraag om te betalen. Wij nemen het gemiddelde aantal van de projecten die actief zijn gedurende een maand, op deze wijze krijgt u een reële factuur op basis van de projecten die daadwerkelijk onderhanden zijn.