Lockdown: het ideale moment voor een versnelling in de digitale revolutie

Uiteraard had het de voorkeur dat er géén Covid-19-problematiek was. Helaas kunnen we er niet omheen: lockdown is een feit. De maatschappij doet z’n uiterste best om de virusverspreiding tegen te gaan en zoekt een nieuwe balans tussen werk en privé, tussen stress en rust. Het is nodig om tijdig een blik te werpen in het post-Corona-tijdperk. Hoe zal het gedrag van de maatschappij veranderd zijn? Welke elementen vóór en tijdens de lockdown nemen we daarna nog mee? Welke lessen kunnen we eruit leren?

De eerste positieve “lessons-learned” verschijnen al voorzichtig in de media:
– online verbonden zijn is een must, zowel de effectieve netwerkverbinding als de sociale verbondenheid;
– digitalisatie is niet langer een keuze, maar dringt zich op;
– lockdown creëert de tijd om te digitaliseren.

“Digitaliseren” is meer dan enkel papier omzetten naar een digitaal bestand. Digitaliseren vraagt daarbovenop een aanpassing van je huidige werkmethodes. Laat dat net de reden zijn waarom een lockdown als een opportuniteit kan beschouwd worden. Je krijgt (willes nilles) even de tijd om te evalueren hoe alles verliep vóór Covid-19 toesloeg én te bekijken hoe dat anders kan in het post-Corona-tijdperk.

Nooit eerder las ik op de sociale media zoveel vrolijke berichten over de opluchting die mensen overvalt wanneer ze hun foto’s eindelijk allemaal in de cloud gelanceerd hebben, hun archief gedigitaliseerd hebben, dat ze gemeentes via een e-loket kunnen bereiken, online hun bankinstelling kunnen contacteren, video-calls kunnen doen met mensen waar ze eerder mee SMS’ten,…

Dat zijn allemaal geen nieuwe technologieën. We hebben er gewoonweg geen tijd voor gemaakt om ze te ontdekken. Ze waren anders dan onze gewoontes. Tot vandaag, de dag dat we niet anders kunnen dan onze gewoontes aan te passen.

Ben Weyts, Vlaams minister van o.a. Onderwijs, verkondigde reeds dat de onderwijssector nu een digitale horde neemt. “Vroeg of laat was een modernisering aan de orde geweest en we grijpen de kans om nu een grote vormelijke hervorming door te voeren. We zullen nog jaren de vruchten plukken van deze digitale versnelling. Zo zorgen we ervoor dat deze crisis toch structureel positieve gevolgen heeft”.

Ook de bouwsector kan zo’n digitale versnelling gebruiken. In zijn boek ‘Digitalis. Hoe we onze wereld kunnen heruitvinden’ vernoemt Thierry Geerts – directeur van Google België en Luxemburg sinds 2011 – al enkele manieren om de bouwsector te digitaliseren:
– 3D-printers om gebouwen ter plaatse te printen
– VR-technologie om je droomwoning al te kunnen bezoeken voordat de eerste steen gelegd is
– drones om werfcontroles van op afstand te kunnen uitvoeren.
Het zijn allemaal oplossingen die voor een betere dienstverlening zorgen. Ze schakelen geen jobs uit, maar ondersteunen de uitvoerende persoon zodat deze efficiënter kan werken.

Zo is ook BuildEye een digitale oplossing in de bouwsector. Bouwen is meer dan het vakkundig samenzetten van materialen. De deskundigheid in communicatie binnen het bouwteam is de sleutel tot succes. BuildEye is een eenvoudige planningstool die transparante communicatie (inclusief documenten-delen) mogelijk maakt tussen de betrokken bouwpartijen. De bouwheer/opdrachtgever hoeft niet meer gemaild of opgebeld te worden over de status van de werf. Hij kan deze namelijk eenvoudig zelf checken in het platform, waar en wanneer het hem past.

‘Digitalis’ is een land dat functioneert op de mogelijkheden van de digitale revolutie. Thierry Geerts stelt terecht: “Waarom zou België, dat in het verleden aan de spits heeft gestaan van de industriële en computerrevolutie, niet de hoofdstad van Digitalis kunnen zijn?”

Onze Belgische bouwbedrijven die actief zijn op het BuildEye-platform tonen dat dat kan. Ook (en zelfs vooral) tijdens deze lockdown-periode is het van groot belang dat de opdrachtgever geïnformeerd en dus verbonden blijft. Welke aannemers kunnen nog wel ter plaatse komen? Welke taken liggen voorlopig stil, wanneer kunnen deze hervat worden?

Het is een eer voor ons als BuildEye-team om deze digitale revolutie in de bouwsector mee te kunnen verwezenlijken.

Stay home. Stay safe.
& get prepared for post-Covid-19.