Een houvast voor de bouwheer

Wanneer klanten een contract tekenen bij Dewaele Bouwbedrijven, volgt géén maandenlange radiostilte. Met hun Buildeye-account worden de stappen van hun bouwproces gevisualiseerd en kunnen ze bijvoorbeeld opvolgen dat de ramen besteld zijn of dat de werktekeningen van het houtskelet klaar zijn.

Tijdens het verloop van de werken is er veel minder miscommunicatie omdat alle documenten – en eventuele wijzigingen daarop – samengebracht zijn op één plaats. Dat betekent een grote kostenbesparing op de werf.

Bovendien kunnen de projectleiders rustig en gefocust hun job doen. Telefoons gebeuren enkel nog voor dringende zaken. Alle andere vragen kan de projectleider op eigen tempo beantwoorden via BuildEye.

Wat vinden de klanten van zo’n account op een online platform? Ze reageren steeds positief! Het geeft blijk van vertrouwen, zorgt voor meer betrokkenheid en een houvast tijdens de werken. Het spreekt voor zich dat de klanttevredenheid groter is op het einde van de rit.

 

Hoe het voor u werkt? Contacteer ons voor een demo!