December in den bouw: doorwerken én even stilstaan 🎄🚧

Bouwbedrijven werken 2 keer per jaar vol verwachting richting ‘t bouwverlof. Zo is de kerstvakantie weer in aantocht: 2 weken waarin ze niet bereikbaar hoeven te zijn. Welverdiend!

 

Op de werven worden nog zoveel mogelijk taken afgewerkt. Voor het jaareinde worden vaak veel opleveringen verwacht. Ook de boekhouder is van de partij met z’n goede adviezen over extra kosten of inkomsten deze maand 💰 In december werken de bouwbedrijven dus op volle snelheid

Hoe kan BuildEye helpen om de eindejaarsdrukte te verminderen?

 BuildEye zorgt ervoor dat alle betrokken bouwpartijen vanzelf op de hoogte zijn van de werken. (Onder-)aannemers weten perfect wat nog van hen op welke werf verwacht wordt. En opdrachtgevers volgen de vorderingen via het platform. Dat is dus per opdrachtgever een uitgebreid telefoongesprek of lange update-mail uitgespaard!

 

Tegelijk is december de ideale maand om even stil te staan bij de dingen, terug te blikken op 2020 en na te denken hoe 2021 er best zou uitzien.

Mag 2021 u meer structuur, een grotere klanttevredenheid en/of meer efficiënte (interne) communicatie brengen? Contacteer ons gerust voor een demo! We luisteren graag naar uw verhaal en denken mee op welke manier BuildEye voor u de grootste meerwaarde kan betekenen.