Bouw komt handen tekort? – Slim gebruiken van technologie is een antwoord!

Technologie in de bouwsector

Er is een tekort aan arbeidskracht binnen de bouwsector, men hoort het steeds vaker. De vraag naar goed en bekwaam personeel is groter dan het aanbod en dat heeft weer zijn effect op de prijzen. Hoe kunnen we hier beter mee omgaan?

Zeker, er zijn verschuivingen op de arbeidsmarkt, maar we moeten de hand ook in eigen boezem durven steken. Als we niets doen om een efficiëntere organisatie van onze bouwprojecten te bekomen, en allemaal blijven bellen, mailen en vergaderen, dan zullen we altijd volk tekort hebben. We kunnen beter, sneller en met minder handen.

Waarom is er een arbeidstekort? Sinds de eerste oliecrisis zijn steeds minder manuele arbeidskrachten beschikbaar op de markt. Ons bouwproces is intussen gelukkig zodanig verandert dat we er ook  minder nodig hebben. Maar echt comfortabel is de huidige verhouding  tussen werkaanbod en beschikbare handen niet. De bouwcrisis van 2008  heeft daar bovenop een exodus van arbeidskrachten veroorzaakt: de sector stootte noodgedwongen duizenden werknemers af. Velen hebben gelukkig, een carrière opgebouwd in andere sectoren met mooie lonen en ontplooiingsopportuniteiten. Die krijgen we maar moeilijk terug.

Bij de heropleving van de recente jaren is die exodus nooit helemaal gecompenseerd en dat is zowel voelbaar op de werf als op het kantoor van de aannemer. Op de werf kan men relatief vrij eenvoudig flexibel werkvolk van verderaf aantrekken, maar de dienstverlening, de calculatie, de werfplanning, de ingenieurs zitten met moeilijker in te vullen vacatures. Meer dan 30% knelpuntvacatures!

In het algemeen geldt dat naarmate meer millennials de arbeidsmarkt betreden de noodzaak om technologie te integreren kritischer wordt. Softwarematige ondersteuning maakt dat werken efficiënter en sneller kunnen verlopen en de inzet van deze middelen kan jongere werknemers aantrekken. Maar ook oudere werknemers raken steeds meer gewend aan bouw-beheer-software: zij zijn bijzonder goed geplaatst om de voor-en na te vergelijken en de meerwaarde ervan in  het beheer van projecten te erkennen. In feite is technologie net zo kritisch (zo niet meer) voor oudere, meer ervaren werknemers. Het moet niet worden vergeten dat deze pool van werknemers jaren heeft (decennia zelfs) van ervaring. Het gebruik van technologie helpt bij het samenvoegen van deze enorme hoeveelheid kennis, zodat deze gestroomlijnd, efficiënter en georganiseerder is.

De bouw kenmerkt zich intrinsiek door een steeds veranderende accumulatie van complexe processen. Ook de toegenomen behoefte aan documentatie, om aan, normen, wetten en regelgeving te voldoen, daagt een bouwbedrijf uit om aan efficiënt documenten-beheer te doen. De link tussen plannen en communiceren is cruciaal.

BuildEye verzorgt die automatisch. Het inzetten van de multi-inzetbare tool BuildEye betekent dat medewerkers meer projecten in minder tijd kunnen voltooien:  de ROI stijgt.

BuildEye zorgt voor een win-winsituatie: Bedrijven investeren niet alleen in het welzijn van hun werknemers, maar ook in de  toekomst van hun bedrijf.